Služby

Oblast nakládání s odpady

 • Provozování stacionárních zařízení na sběr ostatních a nebezpečných odpadů
 • Provozování mobilních zařízení na sběr ostatních a nebezpečných odpadů
 • Provozování zařízení na drcení a třídění stavebních odpadů
 • Provozování/provádění rekultivačních staveb a terénních úprav
 • Výroba certifikovaných výrobků z odpadů

1. Komplexní služby v odpadovém hospodářství pro silniční, železniční a pozemní stavitelství

Služba zahrnuje:

 • Veškeré přebírání odpadů přímo ze stavby.
 • Vypracování plánu a projektu odpadového hospodářství.
 • Zajištění povinnosti původce odpadů dle platného zákona o odpadech.
 • Zpracování plánu vzorkování a zajištění certifikovaného odběru vzorku.
 • Vedení veškerých odpadových evidencí.
 • Drcení, třídění, recyklace odpadů.
 • Přeprava odpadů vč. ADR.
 • Vypracování závěrečné zprávy.

2. Komplexní služby v odpadovém hospodářství pro průmyslové zákazníky

Služba zahrnuje:

 • Veškeré přebírání odpadů přímo z provozovny zákazníka
 • Personální zajištění služby přímo v provoze zákazníka
 • Zajištění povinnosti původce odpadů dle platného zákona o odpadech
 • Zpracování plánu vzorkování a zajištění certifikovaného odběru vzorku
 • Vedení veškerých odpadových evidencí
 • Lisování, balení a přeprava vč. ADR

Sanace ekologických zátěží

- Sanace Brown Fieldů (staré zátěže)

Sanace ekologických zátěží


Strojní údržba komunikací

- Letní i zimní údržba komunikací.

Strojní údržba komunikací


Vzorkování a analýzy

 • Vzorkování odpadů – certifikovaný odběr.
 • Vzorkování odpadních, povrchových a podzemních vod – certifikovaný odběr.
 • Certifikovaná analýza (laboratoř).
 • Poradenství v oblasti analýz.
 • Vyhodnocení/prezentace výsledků analýz.

 

Vzorkování a analýzy

 • řešení akutních vodě závadných stavů
 • havárie převážně vzniklé únikem ropné látky z provozu nákladní dopravy

Recyklace

 • Třídění a recyklace odpadů a kameniva

Projekt - energeticky úsporná technlogie

 

Projekt_energeticky_usporna_technologie
 

Projekt: Úspory energie ve společnosti Bergasto
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Výzva IV programu podpory ÚSPORY ENERGIE

Hlavním cílem realizace je snížení energetické náročnosti podnikatelské činnosti žadatele. V rámci realizace projektu bude nakoupeno nové pásové rypadlo se stejným výkonem, ale podstatně úspornější. Tato úsporná energetická opatření jsou realizována s důrazem na ekologické a energetické účinky.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Projekt_energeticky_usporna_technologie Projekt_energeticky_usporna_technologie
 

 

Název projektu: Úsporná energická opatření na objektu Pavlovičky firmy Bergasto
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Výzva V. programu podpory ÚSPORY ENERGIE

Hlavním cílem realizace je snížení energetické náročnosti podnikatelské činnosti žadatele. V rámci realizace projektu bude zateplen     obvodový plášť halového objektu včetně střechy, bude provedena výměna vrat a dveří a instalace tepelného čerpadla. Tato            úsporná energetická opatření jsou realizována s důrazem na ekologické a energetické účinky.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Projekt_energeticky_usporna_technologie Projekt_energeticky_usporna_technologie
 

Pořízení drtící jednotky se závěsným třídičem - Bergasto s.r.o.

 

Snížení emisí TZL - Bergasto s.r.o.

Název projektu: Úsporny energie Bergasto II
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva VI. programu podpory ÚSPORY ENERGIE

Hlavním cílem realizace je snížení energetické náročnosti podnikatelské činnosti žadatele. V rámci realizace projektu bude nakoupena drtící technologie, jenž nahradí původní zastaralou technologii. Tato úsporná energetická opatření jsou realizována s důrazem na ekologické a energetické účinky.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Projekt_energeticky_usporna_technologie Projekt_energeticky_usporna_technologie

Kontakt

Sídlo společnosti:
Bergasto a.s.
Ztracená 254/6
Olomouc 779 00

IČ: 283 40 957
DIČ: CZ28340957

Kancelář:
Bergasto a.s.
Palackého 75/21
Olomouc – Nová Ulice, 779 00

Kancelář Bergasto a.s.