Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Odpadové hospodářství


PROVOZUJEME

 • Stacionární a mobilní zařízení na sběr ostatních a nebezpečných odpadů.
 • Provozování zařízení na drcení a třídění stavebních odpadů.
 • Provozování/provádění rekultivačních staveb a terénních úprav.
 • Deponii na ukládání zeminy.
 • Dekontaminační plochu.
 • Výroba certifikovaných výrobků z odpadů.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PRO SILNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ A POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

 • Veškeré přebírání odpadů přímo ze stavby.
 • Vypracování plánu a projektu odpadového hospodářství.
 • Zajištění povinnosti původce odpadů dle platného zákona o odpadech.
 • Zpracování plánu vzorkování a zajištění certifikovaného odběru vzorku.
 • Vedení veškerých odpadových evidencí.
 • Drcení, třídění, recyklace odpadů.
 • Přeprava odpadů vč. ADR.
 • Vypracování závěrečné zprávy

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PRO PRŮMYSLOVÉ ZÁKAZNÍKY

 • Veškeré přebírání odpadů přímo z provozovny zákazníka.
 • Personální zajištění služby přímo v provoze zákazníka.
 • Zajištění povinnosti původce odpadů dle platného zákona o odpadech.
 • Zpracování plánu vzorkování a zajištění certifikovaného odběru vzorku.
 • Vedení veškerých odpadových evidencí.
 • Lisování, balení a přeprava vč. ADR.

VZORKOVÁNÍ A ANALÝZY

 • Vzorkování odpadů – certifikovaný odběr.
 • Vzorkování odpadních, povrchových a podzemních vod – certifikovaný odběr.
 • Certifikovaná analýza (laboratoř).
 • Poradenství v oblasti analýz.
 • Vyhodnocení/prezentace výsledků analýz.
 • Řešení akutních vodě závadných stavů.
 • Havárie převážně vzniklé únikem ropné látky z provozu nákladní dopravy.

Odpadové hospodářství

O nás

Společnost BERGASTO a.s. je česká společnost, která vznikla v České republice v roce 2009 a primárně se zabývá odstraňováním odpadů. Její potenciál na domácím trhu spočívá především v oblasti odpadového hospodářství. Společnost disponuje prostředky pro efektivní zajištění rekultivací, sanací ekologických zátěží, recyklací stavebních odpadů, zemních a demoličních prací.

Pro průmyslové zákazníky pak společnost nabízí komplexní služby zabývající se svozem a odstraněním všech typů odpadů včetně nebezpečných i kapalných. Už z povahy předmětu podnikání a poskytovaných služeb je patrné, že právě orientace a upevnění své pozice na regionálním trhu je pro budoucnost společnosti stěžejní.
 

Odstraňování odpadů a nabídka komplexních služeb je primární předmět podnikání společnosti, avšak nedílnou součástí celkové strategie společnosti je také rozumné využití vysbíraného či odkoupeného odpadu. Proto se v rámci své strategie společnost intenzivně zabývá zpracováním druhotných surovin a rovněž působí v oblasti vzorkování odpadů a vod.
Její dynamický růst a silná pozice na trhu se odráží i v rozšiřování kmenových zaměstnanců, kteří jsou nedílnou součástí úspěšnosti firmy.

Reference

Reference stavebnictví
Reference kompletní služby v odpadovém hospodářství


Kontakt

BERGASTO a.s.

Sídlo společnosti
Ztracená 254/6
Olomouc 779 00

IČ: 283 40 957
DIČ: CZ28340957
 
Kancelář
Palackého 75/21
Olomouc - Nová ulice 779 00

+420 588 881 204
bergasto@bergasto.cz

Vedení
Miroslav Otáhal, ředitel společnosti

Obchod
Jan Chaloupek, obchodní manažer – oblast Čechy
+420 607 006 017, chaloupek@bergasto.cz

Ing. Jaromír Humplík, obchodní manažer – oblast Morava
+420 739 526 863, obchod@bergasto.cz

Ekolog
evidence odpadů
+420 731 498 959, odpady@bergasto.cz
Autodoprava
dispečer +420 603 580 098, vahasuchonice@bergasto.cz

Účtárna

Kontaktní email pro zasílání faktur
fakturace@bergasto.cz

Marcela Rolná
, účetní
+420 603 580 806, ucetni@bergasto.cz

Markéta Nováková, fakturace
+420 734 567 678, novakova@bergasto.cz