Odpadové
hospodářství
Sanace, rekultivace a biodegradace
Autodoprava,
čištění komunikací
Recyklace
stavebních materiálů
Zemní
a demoliční práce

Odstraňování odpadů, sanace, rekultivace a recyklace

O nás

Společnost BERGASTO a.s. je česká společnost, která vznikla v České republice v roce 2009 a primárně se zabývá odstraňováním odpadů. Její potenciál na domácím trhu spočívá především v oblasti odpadového hospodářství. Společnost disponuje prostředky pro efektivní zajištění rekultivací, sanací ekologických zátěží, recyklací stavebních odpadů, zemních a demoličních prací.

Pro průmyslové zákazníky pak společnost nabízí komplexní služby zabývající se svozem a odstraněním všech typů odpadů včetně nebezpečných i kapalných. Už z povahy předmětu podnikání a poskytovaných služeb je patrné, že právě orientace a upevnění své pozice na regionálním trhu je pro budoucnost společnosti stěžejní.
 

Odstraňování odpadů a nabídka komplexních služeb je primární předmět podnikání společnosti, avšak nedílnou součástí celkové strategie společnosti je také rozumné využití vysbíraného či odkoupeného odpadu. Proto se v rámci své strategie společnost intenzivně zabývá zpracováním druhotných surovin a rovněž působí v oblasti vzorkování odpadů a vod.
Její dynamický růst a silná pozice na trhu se odráží i v rozšiřování kmenových zaměstnanců, kteří jsou nedílnou součástí úspěšnosti firmy.

Reference

Reference stavebnictví
Reference kompletní služby v odpadovém hospodářství


Kontakt

BERGASTO a.s.

Sídlo společnosti
Ztracená 254/6
Olomouc 779 00

IČ: 283 40 957
DIČ: CZ28340957
 
Kancelář
Palackého 75/21
Olomouc - Nová ulice 779 00

+420 588 881 204
bergasto@bergasto.cz

Vedení
Miroslav Otáhal, ředitel společnosti
otahal@bergasto.cz

Obchod
Jan Chaloupek, obchodní manažer – oblast Čechy
+420 607 006 071, chaloupek@bergasto.cz

Ing. Jaroslav Humplík, obchodní zástupce – oblast Morava
+420 737 526 863, obchod@bergasto.cz

Ekolog
Bc. Jana Hégerová, evidence odpadů
+420 731 498 959, odpady@bergasto.cz

Účtárna
Marcela Rolná, účetní
+420 603 580 806, fakturace@bergasto.cz

Miroslava Nováková, fakturace
+420 734 567 678, novakova@bergasto.cz
Provoz
Jan Indra, provozní ředitel
+420 731 498 757 provoz@bergasto.cz

Ing. Marek Pažitka, realizace zakázek
+420 739 743 262, pazitka@bergasto.cz

Karel Strouhal, vedoucí mechanizace
+420 739 728 844, suchonice@bergasto.cz

Lenka Remiášová, asistentka provozu
+420 603 580 098, vahasuchonice@bergasto.cz

Vlastimil Kovařík
, stavbyvedoucí
+420 604 175 975, kovarik@bergasto.cz

Autodoprava
dispečer +420 603 580 098, vahasuchonice@bergasto.cz